تبلیغات
ادبیات-شعر-مناجات - چهل حدیث از امام علی علیه السلام
 
ادبیات-شعر-مناجات
iهرکس که هوای کوی دلبر دارد _ از سر بنهدهر آنچه در سر دارد_ ورنه بهزار چلّه ار بنشیند_ سودش ندهد که نفس کافر دارد
 
 

قال علی علیه السلام :

1.احسن الی المسی تسده

هر كه بد كرد با خود كرد تو نكویی كن و از آن بگذر
نیكویی كن به بد كننده ی خویش كز نكویی شوی بر او مهم تر

2.ومن كلامه،ادب المرء خیر من ذهبت

ادب آموز و مال را بگذار زینت مرد باشد از ادبش
نزد ارباب دین و دانش هست ادب مرد بهتر از ذهبش

3.اخوان هذا الز‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍مان جواسیس العیوب

دوست مشمار آن جماعت را كه به تو یارو آشنا باشند
دوستان و برادران زمان جمله جاسوس عیبها باشند

4.و من كلامه بشر نفسك بالظفر بعدا لصبر

در همه كار صبرباید كرد كه بود صبر از همه بهتر
مژده ده نفس خویش را آخر كه پس از صبر میرسی به ظفر

5.توكل علی الله یكفیك

تكیه بر كار روزگار مكن تا نسازد ز عمر بیزارت
رو توكل به حضرت حق كن تا كفایت كند همه كارت

6.و من كلامه (ع)،تاكید الموده فی الحرمه

با همه مردان به حرمت باش تا بدارند جمله حرمت تو
حرمت دوست را نگه می دار تا مؤكد شود محبت تو

7.ثبات الملك با لعدل

ملك اگربایدت عدالت كن هست وابسته ذات ملك به عدل
ملك ویران شود ز بی عدلی بود آری ثبات ملك به عدل

8.و من كلامه:ثواب الاخره خیر من نعیم الدنیا

در جهان كار آخرت می كن بایدت گر ثواب روز جزا
زان كه باشد ثواب ان دنیی بهتر از جمله نعمت دنیا

9.جمال المرء فی الحلم

بردباری خوش است مردم را كارها را مدار بر حلب است
خواری آمد نتیجهی سبكی زینت و زیب مرد درحلب است

10.و من كلامه ،جلیس السوء شیطان

در جهان همنشین نیك طلب بهره ور شو ز صحبت نیكان
دور از همنشین بد می باش كه بود همنشین بد شیطان

11.حلی الرجال،الادب

به حلی ادب محلی شو ازلباس ادب مشو عریان
سرور اولیا چنین فرمود كه ادب هست زیور مردان

12.من كلامه حرم الوفاء علی من لا اصل له

در وفا اصل را بسی دخل است بشنو این را كه دارد اصل تمام
هر كه بد اصل و بد نهاد بود هست بروی وفای اصل حرام

13.من كلامه ،خف الله تامن من غیره

هر كه او از خدای می ترسد می نترسد ز كافر و مؤمن
از خداوند ذو الجلال بترس تا از غیر خدا شوی ایمن

14.خیر الاصحاب من یدلك علی الخیر

ببر از دوستان بی ایمان كه تو را می برند جانب دیر
بهترین مصاحبان ان است كه دلالت كند تو را بر خیر

15.من كلامه(ع)،خالف نفسك تسترح
تابع نفس هر كه شد به یقین می كشد در جهان بسی محنت
كار جز بر خلاف نفس مكن تا بیایی فراغت و راحت

16.من كلامه (ع)،خلیل المرء دلیل عقله

خردوعقل هركسی به جهان شود از دوستار او معلوم
یار نیكو گزین كه می گردد عقل هر كس زیار او معلوم

17.دواء القلب،الرضا،بالقضاء

هر كه دارد ز دهر درد دلی چاره اش صبروانقیاد ورضاست
سخن مرتضی علی این است درد دل زادوا رضا به قضاست

18.من كلامه (ع)،دار من جفاك تخجیلا
تا توانی به كس جفا نكنی كز جفا نیست جز جفا حاصل
با جفا كار خود مدارا كن تا شود از جفای خویش خجل

19.ذنب واحد كثیر،والف طاعه قلیل

تا توانی دلابه طاعت كوش طاعت كردگار مغتنم است
یك گنه مرد را بود بسیار طاعت ارباشدش هزاركم است

20.رویه الحبیب جلاء العین

چون ز نادیدن رخ یاراست موجب ضعف و بی جلایی چشم
ازرخش دیده برمداركه هست دیدن دوست روشنایی چشم

21. رتبه العلم اعلی الرتب

صاحب علم راست مرتبه ای كه به تعریف می نیاید راست
رتبهی علم را شه مردان گفت بالاترین مرتبه هاست

22.و من كلامه (ع)،زیاره الحبیب اطراء المحبه

پرستش دوستان كندهمه وقت هر كه او قدر دوستان داند
رفتن دوستان به دیدن دوست دوستی را زیاده گرداند

23.زینه الباطن خیرمن زینه الظاهر

باطن خویش را مزین ساز ظاهر خود چه می كنی طاهر
زینت باطن از سر تحقیق بهتر از زیب و زینت ظاهر

24.و من كلامه ،سیره المرء تنبی عن سریرته

آنچه درباطن كسی مخفیست زود ظاهر شود ز سیرت او
چون خبر میدهد به قول امیر سیرت مرد از سیرت او

25.و من كلامه (ع)،شرط الالفه ترك الكلفه

گر تورامیل الفت است به كس تابعش باش تا شود الفت
بگذراز كلفت گذشته كه هست شرط الفت گذشتن از كلفت

26.صمت الجاهل ستره

جاهلان را خموش باید بود تا نگردد عیوبشان ظاهر
خامشی در زمانه جاهل را پوشش عیب او شود آخر

27.ومن كلامه ،صاحب الاخیار،تامن من الاشجار

هر كه خواهد در امان باشد نیكوان را كند مصاحب و یار
با كسان نكو مصاحب شو تاشوی ایمن از همه اشرار

28.و من كلامه،ضیاء القلب من اكل الحلال

گر تو روشندلی حرام مخور باشد از خوردن حرام،وبال
دایما لقمه ی حلال طلب هست روشندلی زاكل حلال

29.طال عمر من قصر تعبه

درزمانه چه عمرخواهدداشت؟ بر دل ان را كه صد علم باشد
عمر ان كس دراز خواهد بود كه ورا رنج و غصه كم باشد

30.و من كلامه(ع)،طاعه العدو هلاك

هر كه فرمان خصم خویش برد حال او در جهان چه سان باشد
آدمی را اطاعت دشمن بی تكلف هلاك جان باشد

31.ظل عمر الظالم قصیر

ظل ظالم بسی نخواهد بود ور بود خود به جای ظل الله
سایه اش را مكن پناه كه هست سایه ی عمر ظالمان كوتاه

32.و من كلامه (ع)،عسر المرء مقدمه الیسر

هر كه را حال او پریشان است رفع خواهد شد آن پریشانی
مرد را در جهان پر غم و درد بعد دشواری است آسانی

33.غدرك من دلك علی الاسائه

از فریب كسان مشو غافل گر تو مرد بهوش و با خردی
می فریبد تو را یقین آن كس كه دلالت همی كند به بدی

34.و من كلامه،فطنه المرء یدل علی اصله

هركه رانیست طبع وذات وخرد هست گویا قصور در قصرش
مرد را زیركی و خوش طبعی شاهد است و دلیل بر اصلش

35.قول المرء یخبر عما فی قلبه

می توان فهم كرد در انسان از بد و نیك آنچه حاصل اوست
زان كه قول وحدیث هرمردی هست مخبراز آنچه در دل اوست

36.و من كلامه،لین الكلام قید القلوب

تا توانی سخن درشت مگو تا نمایی به چشم مردم خوب
سخن نرم گو با مردم سخن نرم هست قید قلوب
37.نور قبرك بالصلوه فی الظلم

تابه كی خفته ای؟شبی برخیز از گناهان خویشتن یاد آر
قبر خود را زنور روشن ساز به نمازونیازدرشب وتار

38.و من كلامه،ویل لمن ساء خلقه وقبح خلقه

خلق نیكو و خلقت نیكو ز آتش آن جهان كند دورت
وای آن كس كه درجهان بودش بدی خلق و زشتی صورت

39.هیهات من نصیحه العدو

نیك خواهی نیاید از اعداء بشنو این نكته را به وجه حسن
دشمنت گر نصیحتی بكند دور باش از نصیحت دشمن

40.یاتیك ما قدر لك
كرم ولطف حضرت حق بین كه نگیرد تو را به تقصیرت
به تو خواهد رسید آخر كار آنچه حق كرده است تقدیرت

نوع مطلب :
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : شنبه 16 اسفند 1393 :: توسط : نادر شیرازی
درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ: نادر شیرازی
منوی اصلی
آرشیو مطالب
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندهای روزانه
نظرسنجی
با سلام- ضمن تشکر از شما لطفاجهت ارتقاء سطح کیفی مطالب وبلاگ نظر خود را بیان کنید. با تشکر

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
جستجو